Huurvoorwaarden

Minimumleeftijd en rijbewijs hangen af van het type voertuig dat u huurt.

 • Bestuurders van personenwagens zijn minstens 23 jaar en 1 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs B. Bestuurders van personenwagens jonger dan 26 jaar betalen € 5 extra op de dag- en weekprijzen met een maximum van € 50.
 • Bestuurders van luxewagens, SUV’s en sportwagens zijn minstens 25 jaar en 1 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs B.
 • Bestuurders van bestel- en verhuiswagens zijn minstens 21 jaar en 1 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs B of BE (volgens voertuigtype).
 • Bestuurders van vrachtwagens zijn minstens 21 jaar en 1 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs C.
 • Bestuurders van motoren zijn minstens 25 jaar oud en minstens 3 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs A.

Welk rijbewijs heeft u nodig om een voertuig te besturen?

 • Rijbewijs A: motor van meer dan 50cc.
 • Rijbewijs B:
  • voertuig bestemd voor vervoer van personen (max. 8 passagiers en 1 bestuurder);
  • voertuig bestemd voor vervoer van goederen waarvan het gewicht (voertuig + lading) niet meer bedraagt dan 3500 kg;
  • aanhangwagen tot 750 kg.
 • Rijbewijs BE: laat toe om aanhangwagen of oplegger met een MTM van ten hoogste 3500 kg te trekken. Indien de aanhangwagen of oplegger een MTM heeft van meer dan 3500 kg en de MTM van het samenstel ten hoogste 12.000 kg bedraagt, is een  rijbewijs C1+E vereist. Voor de houder van een rijbewijs BE behaald vóór 01.05.2013, is het toegestaan om een aanhangwagen of oplegger met een MTM van meer dan 3500 kg te trekken op voorwaarde dat de MTM van het samenstel ten hoogste 12000 kg.
 • Rijbewijs B+96: laat toe een samenstel te besturen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie B en een aanhangwagen met een MTM >750 kg waarvan de MTM van het samenstel groter is dan 3500 kg doch maximum 4250 kg bedraagt.
 • Rijbewijs C - met geldig rijgeschiktheidsattest: vrachtwagens van meer dan 3500 kg, aanhangwagens tot 750 kg.
 • Rijbewijs CE: combinatie van een trekkend voertuig van categorie C met een aanhangwagen van meer dan 750 kg.
 • Rijbewijs D: personenvervoer van meer dan 8 passagiers.
 • Rijbewijs DE: trekkend voertuig van de categorie D met een aanhangwagen van meer dan 750 kg, aanhangwagen mag niet gebruikt worden voor personenvervoer.

Rijgeschiktheidsattest: nodig voor rijbewijzen vanaf categorie C of vervoer van personen; wordt verkregen na medische keuring, attest is 5 jaar geldig. Bij een verlopen rijgeschiktheidsattest vervalt ook de geldigheid van het rijbewijs C.

Digitale bestuurderskaart: bestuurders van vrachtwagens rijbewijs C, CE, D en DE moeten in het bezit zijn van een digitale bestuurderskaart. Op www.digitach.be vindt u een aanvraagformulier voor een digitale bestuurderskaart.
Een bijkomende bestuurder van een personenwagen of van een bestel- en verhuiswagen betaalt € 15 extra per bestuurder.

Als u gereserveerd hebt en alsnog de reservatie ongedaan wenst te maken, contacteer uw shop om de annulatie te regelen.

De technische gegevens van de voertuigen zijn niet bindend naar contractueel recht.