Kilometerheffing (OBU)

Vanaf 1 april 2016 moeten alle eigenaars van vrachtwagens met een maximaal toegelaten massa (MTM) van meer dan 3,5 ton in België een kilometerheffing betalen voor het gebruik van de autosnelwegen en bepaalde gewest- en gemeentewegen. Het is de MTM van de trekker die bepaalt of de kilometerheffing van toepassing is of niet.

Bij Dockx is de kilometerheffing in de huurprijs van de vrachtwagen mee verrekend op basis van een forfaitaire prijs voor huringen van minder dan 30 dagen. Voor huringen vanaf 30 dagen worden de effectieve kosten van de kilometerheffing doorgerekend.

In alle Dockx huurvrachtwagens is een OBU geïnstalleerd. Bij vertrek moet de huurder attent zijn dat het groene lichtje brandt, dit is het signaal dat de OBU geactiveerd is.

Voor Nederland en Duitsland moet de huurder zelf een Eurovignet aankopen aan de grens.