Wilfried Dockx over het verhaal van Dockx Rental en de Dockx Group

Dockx Rental is ontstaan uit de ondernemersgeest van enkele broers, die de zaak hebben uitgebouwd tot een alomtegenwoordige, betrouwbare partner. Wilfried Dockx vertelt zijn verhaal.

Wilfried Dockx in zijn recording-studio

Dockx Rental: een naam met geschiedenis

“Als co-founder in 1979 ben ik van in het begin bij Dockx betrokken, maar daarvoor en daarnaast waren we met de broers al met veel projecten en verdienmodellen bezig. Eigenlijk was ik autoverkoper en ben ik pas echt bij Dockx ingestapt toen de groei al was ingezet. Ik vond dat ik mijn job en ervaring veelzijdig kon inzetten in het familiebedrijf. Ik kreeg trouwens geen voorrangsbehandeling, maar heb alle stappen in de zaak doorgelopen. Ik heb zelfs speciaal mijn vrachtwagenrijbewijs gehaald, wat me trouwens tot niet geringe verbazing van de eerste keer lukte. Dat deed ik om als chauffeur met vrachtwagens voor onze klanten te kunnen rijden. Wij verhuurden toen al vrachtwagens zonder chauffeurs, maar voorzagen ook in eigen chauffeurs, onder meer voor scheepsbevoorrading. Daarnaast deden we taxivervoer en een taxi-service met bestelwagens – een pakjesdienst avant la lettre.”

Hoe ging het verder?

“Ik ben echter heel snel fulltime administratief beginnen te werken, omdat we snel groeiden en er steeds meer diensten bij kwamen, zoals verhuizen. Ik organiseerde de planning van de verhuizingen en de transporten, stelde vrachtbrieven op, maakte facturen … Daarnaast namen we steeds meer mensen in dienst die taken van ons konden overnemen, zodat wij meer back-office konden beginnen werken. Faciliteren en beheren – zowel financieel, administratief als operationeel – is altijd mijn ding geweest en dat is het vandaag nog steeds, hoewel ik al enige tijd voorbij de pensioengerechtigde leeftijd ben. Ik heb de handen vol: bouwvergunningen, milieuvergunningen, omgevingsvergunningen, bodemattesten, EPC-attesten, huurcontracten, raamcontracten, raamovereenkomsten met schoonmaakbedrijven en security … Dat passeert allemaal via mijn departement.”

 

Dat is inderdaad een hele boterham.

“En dan zijn er nog twee niet onbelangrijke dossiers die ik beheer en administreer. Ten eerste Dockx Archisafe, onze archiefopslag activiteit. Dockx doet namelijk al zo’n veertig jaar opslag en vernietiging van archief voor derden, ondersteund met een gesofisticeerd documentmanagementsysteem. Ter illustratie: in ons warehouse in Wilrijk wordt zeventig kilometer archief fysiek bewaard van klanten die hun archief professioneel laten beheren. De ambitie is om de volgende vijf jaar naar tweehonderd kilometer te groeien.”

“Banken, verzekeraars, notarissen, advocaten, gemeentebesturen en andere partijen vertrouwen hun archief en het beheer ervan toe aan Archisafe. Dat zullen ze in de toekomst nog meer doen, want sinds de Europese regelgeving rond GDPR is archiefbeheer een gevoelige en hooggespecialiseerde activiteit geworden, worden er hoge eisen aan gesteld en heeft het veilig en versleuteld digitaliseren van documenten een hoge vlucht genomen.”

 

Wat is het tweede dossier waar je over sprak?

“Onze zonneboerderij: Dockx is sinds 2011 eigenaar van een industriële PV-installatie op de daken van onze magazijnen in Wilrijk. PV staat voor ‘Photo-Voltaïsch. Met andere woorden: zonnepanelen. In totaal ligt er voor 10.000m² ofte zo’n 3750 zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van onze industriële gebouwen in Wilrijk, die samen zo’n 1.000 Kwh (1 MWh, red.) elektriciteit per jaar leveren. Dat komt overeen met het elektriciteitsverbruik van 150 gezinswoningen. Dertig procent van die opbrengst gebruiken we om in eigen behoefte te voorzien, de rest wordt geïnjecteerd en gedeeld met externe bedrijven die hun elektriciteit van onze installatie afnemen. Dit noemt men een energiegemeenschap – onze installatie is producent in de eerste energiegemeenschap die in 2023 in Vlaanderen werd opgericht. De zonneboerderij, het beheer en onderhoud ervan, de productie, verkoop en monitoring is een heel specifiek dossier dat door mij wordt beheerd en geadministreerd.”

 

Is er ten slotte nog iets dat we over jou moeten weten?

“Wel, slechts enkele medewerkers van het eerste uur weten dat de gebroeders Dockx in de jaren ’70 van de vorige eeuw met de Dockx Brothers een rock’n roll band hadden die onder contract stond bij een Nederlandse platenmaatschappij. De Dockx Brothers bestonden uit de vier Dockx-broers Jozef, Marcel (+), Erik en ik. Ik ben daar een beetje in blijven hangen en ben de voorbije jaren als hobby muziek blijven maken en componeren. In mijn home recording-studio heb ik door de jaren heen een oeuvre opgebouwd van nog uit te brengen opnames, met eigen teksten, zelf gezongen, ingespeeld en zelf geproduceerd. Welk genre? Engelstalige pop voornamelijk. Het is mijn ambitie om met deze songs nog ooit iets te doen en op één of andere manier enkele van deze producties in het commerciële circuit te krijgen. Noem het gerust een grappig pensioenplan.”