Heb je een vraag over je autoverhuur? Hier vind je een antwoord op de meest gestelde vragen. Je antwoord niet gevonden? Chat met ons of neem contact op met jouw Dockx Service Shop.


Lage Emissiezones in België

Wat en waarom?
Een lage-emissiezone (LEZ) is een afgebakend gebied waarin bepaalde voertuigen niet binnen mogen, of slechts onder bepaalde voorwaarden, omdat ze volgens de overheid te veel schadelijke stoffen uitstoten. Als je een LEZ binnenrijdt met een niet-toegelaten voertuig, of zonder een andere vorm van toelating, krijg je een boete.

Waar en wanneer?
Een LEZ wordt altijd afgebakend met speciale verkeersborden en is 7 dagen op 7 en 24 uur per dag van toepassing.

Elke stad of gemeente beslist zelf waar er een LEZ komt en vanaf wanneer.

Verkeersbord binnen- en buitenrijden LEZ

Zo herken je een LEZ bij het binnen- en buitenrijden 

Deze borden waarschuwen wanneer je een LEZ nadert

Verkeersbord LEZ

Dockx voertuigen 
Je mag met alle Dockx voertuigen de LEZ binnen- en buitenrijden, met uitzondering van de oldtimers. Voor alle oldtimers die je bij Dockx Rental huurt, moet een uitzondering aangevraagd worden bij de respectievelijke overheden. Indien je tijdens je rit de LEZ wilt doorkruisen, kan je Dockx Rental vragen deze voor jou in orde te brengen. De kost hiervan (€ 50,00) zal mee op je factuur verschijnen.

Indien je Dockx Rental niet op de hoogte brengt, zal de retributie hiervan rechtstreeks aan jou doorgerekend worden. 

Bovenstaande gegevens zijn een weergave van de actuele situatie (dd 09/2019). De kans bestaat dat in de toekomst ook andere gemeentes LEZ-zones zullen invoeren of dat regels verstrengen. Dockx Rental kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor het niet meer actueel zijn van bovenstaande info en zal in elk geval de meest actuele wetten en regels hanteren. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zich op basis van bovenstaande info verder te informeren.

Terug naar vragen

Milieuheffing

Per huurcontract wordt een milieutoeslag aangerekend. Deze toeslag dient voor het dekken van de kosten die voortkomen uit bandenslijtage, olieververwerking en andere technische verplichtingen voor de verhuurder

Terug naar vragen