Heb je een vraag over je autoverhuur? Hier vind je een antwoord op de meest gestelde vragen. Je antwoord niet gevonden? Chat met ons of neem contact op met jouw Dockx Service Shop.


Over welk rijbewijs moet ik beschikken?

Voor het besturen van een vrachtwagen moet je aan de geldige verplichtingen voldoen. Zijnde een geldig rijbewijs C en een rijgeschiktheidsattest vanaf categorie C of voor vervoer van personen. Dit attest wordt verkregen na medische keuring en is 5 jaar geldig. Bij een verlopen rijgeschiktheidsattest vervalt ook de geldigheid van het rijbewijs C. 

Terug naar vragen

Wat met de kilometerheffing voor vrachtwagens?

Vanaf 1 april 2016 moeten alle eigenaars van vrachtwagens met een maximaal toegelaten massa (MTM) van meer dan 3,5 ton in België een kilometerheffing betalen voor het gebruik van de autosnelwegen en bepaalde gewest- en gemeentewegen. Het is de MTM van de trekker die bepaalt of de kilometerheffing van toepassing is of niet.

Bij Dockx is de kilometerheffing in de huurprijs van de vrachtwagen mee verrekend op basis van een forfaitaire prijs voor huringen van minder dan 5 dagen. Voor huringen vanaf 5 dagen worden de effectieve kosten van de kilometerheffing doorgerekend.

In alle Dockx huurvrachtwagens is een OBU geïnstalleerd. Bij vertrek moet de huurder attent zijn dat het groene lichtje brandt, dit is het signaal dat de OBU geactiveerd is. Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van een eventuele error (rood lichtje) aan Dockx en mag hierdoor niet verder rijden.

Voor Nederland en Duitsland moet de huurder zelf een Eurovignet aankopen aan de grens.

Terug naar vragen

Wat met de bestuurderskaart en digitach?

Bestuurders van vrachtwagens rijbewijs BE, C, CE, D en DE moeten in het bezit zijn van een digitale bestuurderskaart. De Dockx Rental vrachtwagens zijn uitgerust met een digitale tachograaf. Op de website www.digitach.be vind je alles over de digitale tachograaf. Ook een blanco formulier voor aanvraag van een digitale bestuurderskaart is te vinden op deze website.

Terug naar vragen

Wettelijke reglementering lading en asbelasting

Net zoals MTM (Maximaal Toegelaten Massa) wordt ook de asbelasting gecontroleerd. Geef dus voldoende aandacht aan de juiste belading van het voertuig, het zal je veel zorgen en geldboetes besparen. Om een goede lastverdeling te bekomen moet je de lading zoveel mogelijk in het midden van het voertuig plaatsen. Zo voorkom je dat de toegestane asbelastingen worden overschreden.

Terug naar vragen